آموزشگاه محتوا ( پور اكبر )

جديدترين اخبار
 افتتحايه اولين آموزشگاه فوق هوشمند دركشور
 
افتتاحيه  

 اخذ مجوز لابراتوار زبان
در حال گرفتن مجوز آموزش الكترونيكي
 
 دوره جديد

 آموزش هوشمند سازي - آموزش توليد محتواي آموزشي
 
 مجوزجديد


 افتخارات آموزشگاه
 فرمانداري -اداره فرهنگ وارشاد -گروه اله ناز - كانون مساجد - سازمان نهادهاي مذهبي
 
 تنديس افتخار

 اداره كل فني وحرفه اي و شهرستان
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي وشهرستان
 
تقديرنامه 

 برگزاري جشنواره نماز و نيايش
برگزاري بازي هاي رايانه اي
 
 
 جشنواره ها


 دوره هاي در حال برگزاري
 دوره ICDL2
 
 مقدماتي

 دوره ICDL1
 
 پيشرفته

 دوره مهارتي ديپلم كامپيوتر
 
 تخصصي

ساعات برگزاري كلاسها
 ساعت 8 تا 10 صبح

 
 مقدماتي

 ساعت 10 تا 12 صبح
 
 پيشرفته

 ساعت 4 تا 6 عصر
 
 تخصصي